Trading Tips: Seberapa Penting Penggunaan Trendline Dalam Market Forex
Geraldo Kofit · 12 May 2023 3.1K Views
MARKET PREVIEW: Seberapa Penting Penggunaan Trendline dalam Market Forex

Hi, Maxian!🙋🏻‍♂️

Tahukah kalian mengenai garis yang terdapat pada grafik teknikal? garis tersebut disebut dengan "Trendline". Kira-kira pentingnya apa yaa? 

Yuuk saksikan Live Streaming Market Preview tentang seberapa pentingnya penggunaan trendline dalam market forex yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, 12 Mei 2023 Pukul 14:00 WIB - selesai